Kalite Kontrol

Kalite Kontrol

Kalite Politikası

Şirketimiz kalite yönetim sistemi çatısı altında;

Gemi ve her türlü yüzer platform tasarım, inşa, modernizasyon, bakım ve onarım sektöründe performansına ve kalitesine özenilen bir firma olmayı,İş alanımızdaki faaliyetlerimizde hem ürün hem de ilişkilerde müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde tutmayı, ilgili taraf beklentilerini belirlemeyi ve karşılamayı,Süreç bazlı ve risk odaklı düşünme, objektif delillere göre karar verme ve hedeflerle yönetimi,Çalışanlarımızın kalite politikasını benimsemelerini sağlayarak, sürekli iyileştirme faaliyetleri kapsamında süreçlerimizi ve hedeflerimizi gözden geçirerek kalite yönetim sistemimizin etkinliğini ve verimliliğini arttırmayı, bunun için gerekli tüm kaynakları sağlamayı,Faaliyet alanıyla ilgili yürürlükte olan yasal mevzuatlara, ilgili standartlara, ilgili taraflar ile imzalanan anlaşmalara uymayı,Tüm süreçleri etkin bir şekilde yöneterek maliyetlerimizi düşürmeyi; verimliliğimizi ve karımızı arttırarak hedeflerimiz doğrultusunda büyümeyi, kalite politikası olarak benimsemiştir.


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE POLİTİKASI

Kuruluşumuz sürdürülebilir ve sürekli gelişmeye açık bir gelecek için, faaliyetlerimiz sırasında çalışanlarımıza ve çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek adına gerekli önlemlerin bir plan doğrultusunda uygulanmasının; şirket yönetiminin başlıca görevlerinden olduğu bilinciyle hareket etmektedir.

Kuruluşumuzda çevre ve iş güvenliği ile ilgili tüm yerel, ulusal ve uluslar arası mevzuata uygun hareket edilmektedir.Kuruluşumuz üretimin planlaması ve gerçekleştirilmesi aşamasında; meslek hastalıklarından, sağlık bozulmalarından ve kazalardan arınmış bir çalışma ortamının sağlanması hedeflenmektedir.

Yaşam döngüsü yaklaşımını da göz önünde bulundurarak  çevresel etkilerin en aza indirilmesi, atıklarımızı azaltarak ve geri kazanarak kirliliğin kaynağında önlenmesi ilkeleriyle hareket edilmektedir. Doğal kaynak kullanımını azaltıcı tedbirler alınarak, her yıl hedefler konulur ve sürdürülebilir gelişme sağlanmaktadır.

Acil durumlar öngörülerek, çevre ve iş güvenliği ile ilgili önlemler alınmakta ve periyodik gözden geçirilmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında tüm çalışanlarımız ve alt işverenlerimiz eğitimlerle bilinçlendirilmektedir.

Amacımız; Gemi ve her türlü yüzer platform tasarım, inşa, modernizasyon, bakım ve onarım sektöründe iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel açıdan örnek kuruluş olmaktır.

Yayın Tarihi: 02.07.2018                                                                                     

Revizyon No: 05