GEMİ İNŞA

KALİTE GÜVENCE & KONTROLKalite standartlarına bağlılığımızın bir göstergesi olarak İstanbul Tersanesi LRQA (Lloyd’s Register Gözetim Ltd. Şti.) tarafından Gemi ve Yüzer Platformların Tasarım, İnşa ve Tamiri konusunda, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, IS0 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001: 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri ile sertifikalandırılmıştır.Yeni inşa, tamir ve bakım İstanbul Tersanesi'nin başlıca hizmetleridir ve İstanbul Tersanesi başarıdaki en önemli anahtarın kalite olduğunun bilincindedir. Bu da Entegre Yönetim Sistemi olarak adlandırılan tüm bu süreç içerisinde "Kalite Yönetim Departmanı" nın aktif rol alarak bulunmasının nedenidir. Kalite Yönetim Departmanı tarafından tüm süreçlerin etkin bir şekilde yönetimi ile verimliliğin arttırılması ve hedeflerimizi yakalamamız sağlanmaktadır. Kuruluşumuz üretimin planlaması ve gerçekleştirilmesi aşamasında, doğabilecek potansiyel tehlikelerin ve çevresel etkilerin en aza indirilmesi ve kirliliğin kaynağında önlenmesi ilkeleriyle hareket etmektedir.Kalite yönetimi ve şirket politikasının temeli, personel eğitimi, iş gücü, makine, ekipmanın verimli bir şekilde kullanılması, tedarikçilerin seçimi ve güvenli çalışma alanı yaratılmasına dayanmaktadır. Bu da müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki memnuniyetleri açısından önemli bir rol oynamaktadır.

KALİTE POLİTİKASI

Şirketimiz kalite yönetim sistemleri çatısı altında;

Gemi inşa ve tamir/bakım sektöründe performansına ve kalitesine özenilen bir firma olmayı,

İş alanımızdaki faaliyetlerimizde hem ürün hem de ilişkilerde müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde tutmayı,

Çalışanlarımızın kalite politikasını benimsemelerini sağlayarak, sürekli iyileştirme faaliyetleri kapsamında süreçlerimizi ve hedeflerimizi gözden geçirerek kalite yönetim sistemimizin etkinliğini ve verimliliğini arttırmayı,

Tüm süreçleri etkin bir şekilde yöneterek maliyetlerimizi düşürmeyi; verimliliğimizi ve karımızı arttırarak hedeflerimiz doğrultusunda büyümeyi,

Kalite politikası olarak benimsemiştir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE POLİTİKASI

Kuruluşumuz sürdürülebilir ve sürekli gelişmeye açık bir gelecek için, faaliyetlerimiz sırasında çalışanlarımıza ve çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek adına gerekli önlemlerin bir plan doğrultusunda uygulanmasının; şirket yönetiminin başlıca görevlerinden olduğu bilinciyle hareket etmektedir.

Kuruluşumuzda çevre ve iş güvenliği ile ilgili tüm yerel, ulusal ve uluslar arası mevzuata uygun hareket edilmektedir.

Kuruluşumuz üretimin planlaması ve gerçekleştirilmesi aşamasında; meslek hastalıklarından ve kazalardan arınmış bir çalışma ortamının sağlanması, doğabilecek potansiyel tehlikelerin ve çevresel etkilerin en aza indirilmesi ve kirliliğin kaynağında önlenmesi ilkeleriyle hareket etmektedir.

Doğal kaynak kullanımını azaltıcı tedbirler alınarak, her yıl hedefler konulur ve sürdürülebilir gelişme sağlanır.

İş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında tüm çalışanlarımız ve taşeronlarımız eğitimlerle bilinçlendirilir.

Amacımız; Gemi inşa ve bakım sektöründe iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel açıdan örnek kuruluş olmaktır.